25.08.2020

„Akademia wiedzy BHP by NoRma”

Obuwie robocze dzielimy głównie na poniższe kategorie – ze względu na rodzaje zabezpieczeń:

1. obuwie bezpieczne - oznaczane literą S – ang. „safety”, wymaganie określone w normie PN-EN ISO 20345, podnosek 200J (wytrzymałość jest badana przy uderzeniu z energią 200J (dżuli)

2. obuwie zawodowe - oznaczane literą O – ang. „occupational", wymaganie określone w normie PN-EN ISO 20347, bez podnoska

3. obuwie ochronne - oznaczane literą P – ang. „protective", wymaganie określone w normie PN-EN ISO 20346,

 

ℹ️OBUWIE BEZPIECZNE
• posiadają cechy ochronne wraz z ochroną palców stopy za pomocą podnosków o wytrzymałości przy uderzeniu z energią 200J
• przeznaczone do stosowania w najcięższych warunkach o wysokim stopniu zagrożenia uszkodzenia stopy
• wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 20345
• wymagania określone w normie PN-EN ISO 20345
• są oznaczone literą "S", po której występuje dodatkowe oznaczenie:

SB wymagania podstawowe, posiadają podnosek
S1 Takie jak SB ➕ zabudowana pięta, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w części piętowej
S1P = S1 ➕ odporność podeszwy na przebicie z silą 1100N
S2 = S1 ➕ nieprzepuszczalność wody
S3 = S2 ➕ odporność podeszwy na przebicie z silą 1100N, urzeźbiona podeszwa
S4 = S1 ➕ podeszwa antypoślizgowa
S5 = S4 ➕ odporność podeszwy na przebicie, urzeźbiona podeszwa

26.03.2020 r.

W ostatnich dniach na portalach sprzedażowych i w mediach społecznościowych zauważalny jest masowy wysyp „maseczek ochronnych” – jednorazowych i wielorazowych – ze względu na olbrzymi popyt związany z epidemią koronawirusa i w celu ochrony przed koronawirusem. Sprzedawcy i kupujący mylą pojęcia, oznaczenia, a maseczki zwykłe bawełniane zaczynają być sprzedawane jako maseczki oznaczone „FFP3”.

Poniżej przekazujemy naszą wiedzę. Zapoznaj się. I pamiętaj! Kupuj tylko z zaufanego źródła!

 Klasy bezpieczeństwa FFP filtering face piece”

 Półmaski filtrujące cząsteczki lub maski przeciwpyłowe

- „ochronne”, bo chronią drogi oddechowe przed zagrożeniami – np. przed wodnymi i oleistymi aerozolami i cząstkami, które we wdychanym powietrzu są niewidoczne, dymem i pyłem w miejscu pracy

- nie chronią przed parą ani gazem (-> półmaski i maski przeciwgazowe)

- półmaska składa się z różnych materiałów filtracyjnych oraz samej maski

- ich funkcja ochronna jest standaryzowana w całej Europie zg. z normą EN 149

- system klasyfikacji dzieli je w zależności od klasy ochrony na 3 typy – FFP1, FFP2 i FFP3

- klasy ochrony – FFP1, FFP2 i FFP3 zapewniają ochronę dróg oddechowych przed różnymi wartościami stężenia zanieczyszczeń w zależności od całkowitego przecieku wewnętrznego i filtracji cząstek o wielkości do 0,6 μm.

 Klasa FFP1

 • ochrona przed nietoksycznymi i niefibrogennymi pyłami - do środowisk pracy, w których nie należy się spodziewać toksycznych ani fibrogennych pyłów czy aerozoli
 • wdychanie nie prowadzi do rozwoju chorób, ale może podrażniać drogi oddechowe i powodować nieprzyjemny zapach
 • całkowity przeciek wewnętrzny nie może przekroczyć 25%
 • filtrują co najmniej 80% cząsteczek znajdujących się w powietrzu do wielkości 0,6 μm i można je stosować, jeśli wartość graniczna narażenia w miejscu pracy nie jest przekroczona więcej niż 4-krotnie
 • są zwykle wystarczające w przemyśle budowlanym czy spożywczym, stosowane np. przemysł rolniczy, w kamieniołomach, cementowniach, przemyśle drzewnym przy obróbce drewna miękkiego (iglaste), a szczególnie zaś do takich pyłów jak węglan wapnia, grafit naturalny i syntetyczny, gips, kreda, cement, tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, opiłki metali żelaznych , pył węglowy zawierający poniżej 10% wolnej krzemionki

 Klasa FFP2

 • ochrona przed stałymi i płynnymi pyłami, które są szkodliwe dla zdrowia, dymem i cząsteczkami aerozolu
 • cząsteczki mogą być fibrogeniczne - krótkotrwały kontakt powoduje podrażnienie dróg oddechowych, a długoterminowo zmniejsza elastyczność tkanki płucnej
 • całkowity przeciek wewnętrzny nie może przekroczyć 11%
 • wartość graniczna narażenia w miejscu pracy nie może być przekroczona więcej niż 10-krotnie
 • filtrują co najmniej 94% cząsteczek znajdujących się w powietrzu do wielkości 0,6 μm
 • stosowane np. w przemyśle metalowym lub w górnictwie, do średnio toksycznych cząstek stałych, pyły azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyły drewna twardego, pył węglowy zawierający wolną krzemionkę powyżej 10%, włókno szklane, przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy, farmaceutyczny, przy obróbce drewna twardego, spawanie, lutowanie, pyły respirabilne.

Klasa FFP3

 • najwyższy stopień ochrony dróg oddechowych przed zanieczyszczeniami
 • ochrona przed stałymi i płynnymi pyłami, które są szkodliwe dla zdrowia, dymem i cząsteczkami aerozolu
 • ta klasa ochrony filtruje cząsteczki substancji rakotwórczych i radioaktywnych oraz chorobotwórcze, takie jak wirusy, bakterie i zarodniki grzybów
 • całkowity przeciek wewnętrzny nie może przekroczyć 5%
 • wartość graniczna narażenia w miejscu pracy nie może być przekroczona więcej niż 30-krotnie
 • przy całkowitym przecieku wewnętrznym wynoszącym najwyżej 5% i wymaganej ochronie przed cząsteczkami o wielkości do 0,6 μm na poziomie co najmniej 99% są one w stanie filtrować cząsteczki toksyczne, rakotwórcze i radioaktywne
 • używa się ich np. w przemyśle chemicznym, w przemyśle farmaceutycznym, przy dużym stężeniu pyłów respirabilnych, spawanie i lutowanie, chroni np. przed pyłami zawierającymi: beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne, azbest, włókno szklane.

 Maseczki ochronne bawełniane

 • np. flizelinowe jednorazowe lub bawełniane wielokrotnego użytku (możliwe pranie)
 • nie chronią przed zakażeniem, ale mogą chronić osoby postronne, żebyśmy jako osoby potencjalnie chore nie zakażali innych

Tylko półmaski filtrujące ochronne klasy FFP3 mogą w pewnym stopniu ochronić przed wirusami! Klasa FFP3 spełnia wymagane normy do pracy w warunkach wysokiego ryzyka bakteryjnego i wirusowego.

Pamiętaj! Sprzęt ochrony osobistej powinien być oznakowany znakiem CE - co znaczy, że został prawidłowo zaprojektowany, skonstruowany i wykonany z właściwych materiałów.

20.10.2019 r.

NoRma BHP w mediach społecznościowych!

W celu przybliżenia naszej oferty założyliśmy konto na portalu społecznościowym Facebook.  Będziemy zamieszczać tam wpisy, opinie towarów (zarówno nasze jak i naszych Klientów), ciekawostki i informacje ze świata BHP.

Zapraszamy do naszej społeczności!

30.05.2019 r.

Firma NoRma wspiera wydarzenia kulturalne!!

Podczas Gali Mister Ziemi Łódzkiej 2019 odbył się pokaz w klimacie serialu "Dom z papieru" w czerwonych kombinezonach udostępnionych przez NoRma!

Zachęcamy do obejrzenia relacji aż do ostatniej sekundy!