Maski pełnotwarzowe

Klasy bezpieczeństwa FFP „filtering face piece”
Półmaski filtrujące cząsteczki lub maski przeciwpyłowe
– „ochronne”, bo chronią drogi oddechowe przed zagrożeniami – np. przed wodnymi i oleistymi aerozolami i cząstkami, które we wdychanym powietrzu są niewidoczne, dymem i pyłem w miejscu pracy

– nie chronią przed parą ani gazem (-> półmaski i maski przeciwgazowe)

– półmaska składa się z różnych materiałów filtracyjnych oraz samej maski

– ich funkcja ochronna jest standaryzowana w całej Europie zg. z normą EN 149

– system klasyfikacji dzieli je w zależności od klasy ochrony na 3 typy – FFP1, FFP2 i FFP3

– klasy ochrony – FFP1, FFP2 i FFP3 zapewniają ochronę dróg oddechowych przed różnymi wartościami stężenia zanieczyszczeń w zależności od całkowitego przecieku wewnętrznego i filtracji cząstek o wielkości do 0,6 μm.

Klasa FFP1

ochrona przed nietoksycznymi i niefibrogennymi pyłami – do środowisk pracy, w których nie należy się spodziewać toksycznych ani fibrogennych pyłów czy aerozoli
wdychanie nie prowadzi do rozwoju chorób, ale może podrażniać drogi oddechowe i powodować nieprzyjemny zapach
całkowity przeciek wewnętrzny nie może przekroczyć 25%
filtrują co najmniej 80% cząsteczek znajdujących się w powietrzu do wielkości 0,6 μm i można je stosować, jeśli wartość graniczna narażenia w miejscu pracy nie jest przekroczona więcej niż 4-krotnie
są zwykle wystarczające w przemyśle budowlanym czy spożywczym, stosowane np. przemysł rolniczy, w kamieniołomach, cementowniach, przemyśle drzewnym przy obróbce drewna miękkiego (iglaste), a szczególnie zaś do takich pyłów jak węglan wapnia, grafit naturalny i syntetyczny, gips, kreda, cement, tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, opiłki metali żelaznych , pył węglowy zawierający poniżej 10% wolnej krzemionki

Klasa FFP2

ochrona przed stałymi i płynnymi pyłami, które są szkodliwe dla zdrowia, dymem i cząsteczkami aerozolu
cząsteczki mogą być fibrogeniczne – krótkotrwały kontakt powoduje podrażnienie dróg oddechowych, a długoterminowo zmniejsza elastyczność tkanki płucnej
całkowity przeciek wewnętrzny nie może przekroczyć 11%
wartość graniczna narażenia w miejscu pracy nie może być przekroczona więcej niż 10-krotnie
filtrują co najmniej 94% cząsteczek znajdujących się w powietrzu do wielkości 0,6 μm
stosowane np. w przemyśle metalowym lub w górnictwie, do średnio toksycznych cząstek stałych, pyły azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyły drewna twardego, pył węglowy zawierający wolną krzemionkę powyżej 10%, włókno szklane, przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy, farmaceutyczny, przy obróbce drewna twardego, spawanie, lutowanie, pyły respirabilne.

Klasa FFP3

najwyższy stopień ochrony dróg oddechowych przed zanieczyszczeniami
ochrona przed stałymi i płynnymi pyłami, które są szkodliwe dla zdrowia, dymem i cząsteczkami aerozolu
ta klasa ochrony filtruje cząsteczki substancji rakotwórczych i radioaktywnych oraz chorobotwórcze, takie jak wirusy, bakterie i zarodniki grzybów
całkowity przeciek wewnętrzny nie może przekroczyć 5%
wartość graniczna narażenia w miejscu pracy nie może być przekroczona więcej niż 30-krotnie
przy całkowitym przecieku wewnętrznym wynoszącym najwyżej 5% i wymaganej ochronie przed cząsteczkami o wielkości do 0,6 μm na poziomie co najmniej 99% są one w stanie filtrować cząsteczki toksyczne, rakotwórcze i radioaktywne
używa się ich np. w przemyśle chemicznym, w przemyśle farmaceutycznym, przy dużym stężeniu pyłów respirabilnych, spawanie i lutowanie, chroni np. przed pyłami zawierającymi: beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne, azbest, włókno szklane.

Maseczki ochronne bawełniane

np. flizelinowe jednorazowe lub bawełniane wielokrotnego użytku (możliwe pranie)

Filtracja produktów wg:

Rozmiar obuwia
Kolor
Rozmiar odzieży
Kategoria ochrony